Klickerträningens fördelar

Fördelarna med klickerträning jämfört med mer traditionell träning är många. Oavsett om man använder sig av klicker eller annat belöningsljud blir tajmingen mycket bättre än om man jobbar helt utan belöningssignal. Tajmingen är viktig i all träning men kanske allra mest när man håller på med klickerträning, shejping och att fånga beteenden. Kvicka hundar hinner annars ofta byta position innan man själv hunnit få fram belöningen. Klickerträning skapar hundar som själv tar ansvar för träningen, som är aktiva genom att bjuda på beteenden och förstår kopplingen mellan utförande och belöning. Detta ger också hundar som är mer kroppsmedvetna och som ofta får en bättre förståelse för momenten. Eftersom man försöker undvika att jobba med hjälper i klickerträningen kan inlärningsfasen ibland vara något längre än när man visar hunden vad som förväntas av den. Istället vinner man i säkerhet i utförandet och i att man inte har några hjälper som hunden blir beroende av och som man senare måste jobba bort. Klickerträning, och framförallt shejping, är även en utmärkt aktivering för hunden som kräver betydligt mer tankeverksamhet än vanlig locka-och-lura-träning. Att sätta sig med en klicker och en skål med belöningsgodis för att sedan, beroende på vad hunden själv väjer att bjuda på, utveckla ett nytt trick är en rolig lek för både förare och hund.

Även som hundtränare kan man hitta större utmaningar i klickerträningen än i traditionell träning. Som förare har man ansvar för att tillrättalägga miljön så att hunden har stor chans att lyckas, man kan påverka hunden i rätt riktning genom belöningsplacering, och man måste vara duktig på att dela upp moment i många små delar för att tillräckligt ofta kunna förstärka hunden i att den är på rätt väg. I klickerträningen är det extra viktigt att belöna precis så ofta att hunden gärna vill fortsätta jobba, samtidigt som man måste utebli med belöningen och på så sätt efterfråga en utveckling av beteendet tillräckligt ofta för att inte fastna i halvfärdiga utföranden längs vägen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *